Salem Bible Church
 

Salem Bible Church

 board for the 2017 calendar year

 

 

 

Treasurer                                                     Steve Roberts

 

Financial Secretary                                     Reuben Bjorkman

 

Church Clerk                                                           

 

Sunday School Superintendent                

 

Deacon:

 

            James Albrecht

 

            Carol Albrecht

 

Jim Bagley

 

            Steve Betts

 

            Bart Cann

 

            Allen Duff

 

            Chris Fulkerson

 

Charlie McGinnis

 

Scott Rigstad

 

Curt Ritenour

 

Debbie Ritenour

 

 

 

                         We present this list, Thank you,

 

                                                The Nominating Committee

 

Salem Bible Church • Salem, MI • 248-349-0674  © 2019